Změna struktury společnosti k 1.2.2010

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Změna struktury společnosti

S účinností ke dni 1. 2. 2010 byl uskutečněn proces fúze splynutím Ondřejovická strojírna spol. s r.o. se společností Fagonia Consulting a.s.. Na základě této fúze vznikla nová společnost Ondřejovická strojírna a.s.

Více informací o této události společně  s vysvětlujícím dopisem naleznete v novinkách.